Historie

Af arkitekterne Knud Hallberg og Jørgen Bo, M.D.A. og M.A.A.

tl_files/billeder/indhold/gammelpark.jpg

Præmieret 1956 af Gladsaxe kommune

Skoleparken er projekteret i årene 1951-53 og bygget i årene 1953-55 for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Kommune. Arbejderbo har været forretningsfører.

Grunden der er på ca. 100.000 m2, ligger ved Triumfvej, umiddelbart nord for Stengårdskolen i Gladsaxe. Da den blev erhvervet, var den stærkt mærket af at have været udnyttet til grusgrav og var i byplandispositionerne for en stor den skønnet uegnet til bebyggelse. Omfattende jordarbejder var nødvendige før grunden blev egnet til boligbebyggelse.

Bebyggelsen er komponeret som kæder af husblokke, som omslutter landskabelige rum af skiftende størrelse, karakteriserede ved sluttede plantninger af fyr og lærk. I kæden veksler rækkehuse i 1 etage med altangangshuse i 2 etager. Altangangshusene har lukkede trappetårne, der fører til en åben altangang, en anordning af tvivlsom praktisk værdi, som ikke indgik i det oprindelige projekt. Disse trappetårne er således ikke bygget for deres arkitektoniske effekt, men det er lykkedes os ikke at overvinde betænkelighederne ved åbne fritrapper som først foreslået.

Bebyggelsen rummer 273 boliger - fortrinsvis haveboliger - plus sådanne lejemål og anlæg som naturligt hører til et boligkvarter af dette omfang. Der findes således foruden de egentlige boligblokke en vaskeribygning indeholdene varmecentral, fællesvaskeri, børneparkeringsrum, badstue og husgerningskontor, en fællesbygning indeholdende sal og klublokaler for selskabelighed samt hobby- og ungdomslokaler, et beboerhotel, 10 butikslejemål, et mindre antal andre erhvervlejemål (kliniker m.v.), 4 skoleklasseværelser (hørende under Stengårdskolen), 21 garager og fornødne beskyttelsesrum.

Det har været et ønske, at gøre boligmassen rigt differentieret; navnlig har man bestræbt sig på at få de små lejligheder, der normalt får plads i etagehuse, ud i haveboligkvarteret. Der findes et antal 1 værelses + kammer-lejligheder (type B) i plan med terræn, der er særlig velegnede for aldersrentenydere, - et antal klublejligheder for unge enlige - og 10 udlejningsværelser. Resten er familieboliger af forskellig størrelse. Af disse er en del 1. sals-boliger med altan, mens hovedparten har direkte kontakt med terræn og udgang til friluftstue eller have.

Husene er opført med bærende ydermure af gasbeton, der er påført en grov hvid puds. Etageadskillelserne er støbte. Tagene er af træ og dækket med sort asfaltpap med skiferislag. De udvendige ræpartier, der er af ru pløjede brædder, såvel alle vinduer er behandlet med mørk solignum. Havemurene er af færdigstøbte betonelementer.

Video om byggeriet

Herunder kan du se en video om byggeriet af skoleparken fra 1950'erne.