Klublokale til fødselsdage

Klublokaler lejes ud internt til børnefødselsdage om søndagen.
Der betales kun leje på 400,- kr.